ข่าวประชาสัมพันธ์
 

วันนี้ ๙ มิ.ย. ๕๙ สภ.อากาศอำนวย โดย พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล ผกก.ฯ ได้ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดแต่งกายชุดสุภาพส
วมเสื้อสีเหลืองตราสัญญาลักษณ์เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ี ปี มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเ็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๕๙ พร้อมนี้ได้ระดับธงตราสัญญาลักษณ์การจัดงานฉลองศิริราช
สมบัติครบ ๗๐ ปี ที่หน้าอาคารที่ทำการสถานี

   
   
   
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล

ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวยน
เกษตรอำเภออากาศอำนวย
พัฒนาชุมชนอากาศอำนวย
โรงพยาบาลอากาศอำนวย
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
โรงเรียนบ้านอากาศ
โรงเรียนโพนงามศึกษา
โรงเรียนท่าสงครามวิิทยา
สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
สำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลวาใหญ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง